Fysiotherapie

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van het bewegend functioneren. Als mensen in het dagelijkse bewegen worden belemmerd of pijn ervaren bij het bewegen, dan kunnen zij meestal worden behandeld door de fysiotherapeut. Nederland kent ruim 26.000 fysiotherapeuten die werken in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en – steeds vaker – op de bedrijfsvloer. De fysiotherapeut baseert zijn/haar werk zoveel mogelijk op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Die behandeling bestaat onder andere uit adviseren, mobiliseren, massage en (functionele) oefentherapie. Soms wordt ook gebruik gemaakt van aanvullende technieken, zoals Dry Needling of Manuele Therapie.

De behandeling kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren of in stand houden van het bewegend functioneren, of juist het voorkomen van klachten. De fysiotherapeut helpt ook om patiënten te leren leven met een beperking of om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat in de gezondheidszorg veel aandacht uit naar preventie. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. Zo kan de fysiotherapeut patiënten adviseren of begeleiden, bijvoorbeeld na een operatie. Daarmee wordt herstel bespoedigd en ernstige(r) klachten voorkomen.

Geen verwijzing nodig

Voor fysiotherapie is geen verwijzing meer nodig van een arts. U kunt dus zelf een afspraak met ons maken voor een screening. Hierop kunnen een intake en onderzoek volgen. Op basis van de resultaten wordt bepaald hoe we uw klachten gaan oplossen.

De Fysiotherapeut